Kvaliteet

Tootmine betoonist tooted kõrgeima kvaliteediga

Kvaliteeti meie tooteid plus rahulolevad kliendid on meie maine ja turunduse aluseks. Eesmärgiks iga meie töötajad on tootmise kvaliteediga toote. 

Kvaliteedikontroll

Kvaliteet on ettevõtte tegevuse tähtsaim näitaja.

Toodete kvaliteeti kontrollib tehaselabor. Siin toimub killustiku, tsemendi, metalli, samuti valmistoodangu füüsiliste ja mehaaniliste omaduste teeimine.
Labor on ateeeeritud ning omab katselitsentsi. Labori kasutuses on kõik teeimiseks vajalikud seadmed. 

Kvaliteedipoliitika

  1. Ettevõtte tegevus on suunatud tarbijate kasvava nõudluse rahuldamisele, pakkudes klientidele stabiilse ja garanteeritud kvaliteediga tooteid.

  2. Kvaliteedipoliitika elluviimise tähtsaim eesmärk on toodangu valmistamine, mis täielikult vastaks normdokumentatsiooni ning tarbijate nõuetele.

  3. Tehase töötajate arvates on nõudluse peamiseks teguriks toodangu kvaliteet ning toodete hea välisilme. Ettevõtte spetsialistid on andnud endast parima tehase toodangu konkurentsivõime tõstmise nimel.

  4. Ettevõtte tootmisüksused kontrollivad pidevalt nii toorme kui ka toodangu kvaliteeti selle valmistamise iga etapil.